APK KEURING


De Algemene Periodieke Keuring (APK) is een in Europa wettelijk verplichte keuring ter bevordering van de verkeersveiligheid en ter bescherming van het milieu. In Nederland staat de keuringsplicht beschreven in de Wegenverkeerswet 1994 en daarvan afgeleide regelingen. 
Volgens deze regelgeving moet u uw personenauto, of bedrijfsauto die beladen niet zwaarder mag zijn dan 3.500 kg, jaarlijks laten keuren. Tenminste, als het voertuig drie jaar of ouder is. 
De APK is een momentopname en geeft geen garantie dat uw voertuig de rest van het jaar veilig blijft om mee te rijden en dat u een jaar lang geen onderhoud hoeft te plegen. 
Regelmatige controle en onderhoud van uw voertuig blijft dus belangrijk. De auto mag 2 maanden vóór de einddatum ter keuring aangeboden worden. Bij goedkeuring wordt de oude datum verlengd.